Strona głównahome.htmlshapeimage_1_link_0
Regulaminshapeimage_2_link_0
Rejestracjarejestracja.htmlshapeimage_3_link_0
kontaktkontakt.htmlshapeimage_4_link_0
Galeriagaleria.htmlshapeimage_5_link_0
Opis zawodówopis.htmlshapeimage_6_link_0
 

Regulamin zawodów:

1. Miejscem rozgrywania zawodów jest Morze Bałtyckie. W zawodach punktowane są wyłącznie  łososie  i trocie wędrowne złowione w czasie i miejscu rozgrywania zawodów. Dzienny limit połowu wynosi dwie sztuki na osobę. 

Zawody są konkurencją załóg  i  zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: łosoś i troć.

Zwycięstwo przypadnie  załodze, na której łodzi zostanie zdobyta największa ilość punktów. Nagrodzone zostaną pierwsze miejsca z każdej z kategorii.

Zawodników obowiązuje wymiar ochronny do 60 cm dla troci i łososia.


2. Każda złowiona ryba natychmiast po złowieniu w miarę możliwości powinna zostać zgłoszona telefonicznie lub drogą radiową do komisji sędziowskiej. Osoba zgłaszająca podaje: numer startowy, pozycję łodzi, gatunek i długości ryby. 


3.  Ryby dostarczone do komisji sędziowskiej nie mogą być wypatroszone.


4. Zasady punktacji:

– za każdy zakończony centymetr dostarczonej do komisji ryby 1 p.

– Suma ilości punktów wynikająca z pomiaru zgłoszonych ryb będzie podzielona przez ilość członków załogi.

– Komisja sędziowska nieparzystą liczbą głosów decyduje o ilości przyznanych punktów, decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna, ewentualne protesty należy składać do sędziego głównego formie pisemnej najpóźniej na pół godziny przed ogłoszeniem oficjalnych wyników  i zostaną rozpatrzone przed podaniem oficjalnych wyników.


5. Łódź uczestnika musi być dodatkowo wyposażona w podbierak, GPS, kompas oraz miarę metryczną, obowiązuje zakaz posiadania i używania osęki.


6. W przypadku jednakowej liczby punktów dla dwóch (lub więcej) łodzi, o zwycięstwie zadecyduje wymiar największej złowionej ryby.


7. Łodzie muszą wrócić do portów o wyznaczonym czasie. Zwrot karty startowej dokonany później niż czas wyznaczony przez organizatorów skutkuje dyskwalifikacją z konkursu całego zespołu.


8. Podczas zawodów obowiązuje limit połowowy- dwie sztuki na jednego członka złogi oraz  dwie wędki na jednego członka załogi, nieprzestrzeganie limitów będzie skutkowało dyskwalifikacją całej załogi.

Bezpieczeństwo:

1. Szyper wskazany w zgłoszeniu do zawodów, jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo jednostki i załogi, wyposażenie ratunkowe oraz  przestrzeganie przepisów na jednostce którą dowodzi. Każdy szyper podejmuje decyzję o bezpiecznym wyjściu z portu  i powrocie każdego dnia zawodów.


2. Szyper jednostki musi posiadać wymagane uprawienia do prowadzenia łodzi i jest odpowiedzialny za posiadanie licencji połowowych.


3. Podczas trwania zawodów jest możliwości wymiany składu osobowego na łodzi, lecz wymaga się przekazania tej informacji w formie pisemnej sędziemu głównemu  przed planowaną zmianą.                          


4. W przypadku niebezpieczeństwa, każdy uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym drogą radiową VTS zatoka na kanale 16, telefonicznie bosmanat portu Jastarnia nr.tel 586752 013, , lub dokonać zgłoszenia pod numer alarmowy 112. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa zostaną przekazane każdemu uczestnikowi w dniu rozpoczęcia zawodów.


5. Liczba osób załogi nie może przekraczać wymogów karty bezpieczeństwa jednostki, lub nie może przekraczać liczby osób przewidzianych przez producenta łodzi. Załoga musi liczyć co najmniej dwie osoby.


6. Wyposażenie ratunkowe jednostek zgodnie z przepisami krajowymi lub kartą bezpieczeństwa.


7. Środki łączności zgodne z wymogami organizatora (naładowany telefon komórkowy u każdego załoganta).


8. Szyper pozostający na łowisku po godzinie wyznaczonej na zwrot karty startowej, zobowiązany jest, z podaniem przyczyny, zgłosić ten fakt telefonicznie organizatorom (numery alarmowe zostaną przekazane uczestnikom w dniu zawodów). W przypadku braku takiej informacji może zostać uruchomiona akcja ratunkowa, a jej kosztami obciążony szyper łodzi.


9. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału, regulaminu i zasad bezpieczeństwa!